centryzm


centryzm
centryzm {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż I, D. -u, Mc. centryzmzmie, blm {{/stl_8}}{{stl_7}}'poglądy, ideologia zwolenników centrum – ugrupowania politycznego; także skłanianie się ku centrum' {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • centryzm — m IV, D. u, Ms. centryzmzmie, blm 1. «ogół poglądów reprezentowanych przez politycznych zwolenników centrum» 2. «kierunek ideologiczno polityczny w partiach II Międzynarodówki, którego przedstawiciele usiłowali zajmować stanowisko pośrednie… …   Słownik języka polskiego

  • centrystyczny — centrystycznyni przym. od centryzm Ruch, kierunek centrystyczny w II Międzynarodówce …   Słownik języka polskiego